Privacyverklaring
Artikel 1: Introductie
 1. HLC Grou BV zorgt ervoor dat gegevens van klanten worden beschermd wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van HLC Grou BV. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te verstrekken aan klanten over hoe er met persoonlijke gegevens wordt omgegaan, hoe deze gegevens worden verwerkt en beschermd. Deze privacyverklaring betreft alleen klanten van de (online) diensten van HLC Grou BV. Online treedt HLC Grou BV naar buiten onder www. telecomweb.eu.
 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HLC Grou BV: , gevestigd te Grou, De Finnen 2 (9001 XW), KvKnr: 63635771, treedt op als verantwoordelijke partij voor de uitvoering van dit beleid en als beheerder van de persoonsgegevens.
Artikel 2: Gegevensverwerking en gebruik
 1. HLC Grou BV verzamelt persoonlijke gegevens die door de klant online worden verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of door contact met de klantenservice. Persoonlijke gegevens omvatten onder andere contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) en betalingsgegevens.
 2. De persoonlijke gegevens worden gebruikt om:
 1. Bestellingen (via de webshop) te verwerken;
 2. Retouren te verwerken;
 3. Contact op te nemen in geval van problemen met de bestelling en/of bezorging van de bestelde producten.
 1. Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van HLC Grou BV of zolang als dit bij wet verplicht is. Daarna worden de persoonlijke gegevens verwijderd.
Artikel 3: Rechten klant
 1. Elke klant heeft op elk moment het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die door HLC Grou BV worden bewaard. Mochten de gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kan de klant HLC Grou Bv vragen de gegevens aan te passen of te verwijderen. Hieraan zal HLC Grou BV mee werken tenzij dit niet mogelijk is in geval van een wettelijk vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding. De klant kan dit verzoek indienen door schriftelijk een verzoek te sturen of een e-mail te sturen naar info@hlc-grou.nl.
 2. Indien een klant van mening is dat er onjuist met zijn/haar persoonsgegevens om wordt gegaan bij HLC Grou BV kan de klant dit kenbaar maken bij HLC Grou BV. HLC Grou BV doet haar uiterste best om dit met de klant op te lossen. Indien beide partijen er samen niet uit komen heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Artikel 4: Toegang tot gegevens
Persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt binnen HLC Grou BV en worden nooit doorgestuurd/verkocht/geruild aan/met derden voor marketingdoeleinden buiten HLC Grou BV en aan haar gelieerde vennootschappen.

Artikel 5: Bescherming gegevens, cookies en links
 1. HLC Grou BV treft zowel technische als organisatorische maatregelen om de gegevens van klanten te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang etc.
 2. Voor online betalingen werkt HLC Grou BV samen met een geautoriseerde betalingspartner. Alle informatie met betrekking tot betalingen wordt door een beveiligde verbinding verstuurd en kunnen niet door externe partijen gezien worden.
 3. Gebruik cookies?
 4. Op de website van HLC Grou BV (www.telecomweb.eu) kunnen links staan naar andere partijen waar zij geen toezicht op houdt. HLC Grou BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens of voor de inhoud van deze websites. Deze links biedt HLC Grou BV alleen aan om het voor klanten gemakkelijker te maken om meer informatie over bepaalde onderwerpen te vinden.